Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaNa mojej działce stoi słup elektryczny. Czy mogę żądać odszkodowania?

Jolanta

Może Pani żądać odszkodowania od Elektrowni jednak pod pewnymi warunkami. Należy ustalić czy Elektrownia posiada prawo do stawiania słupów na Pani ziemi. Jest to niezwykle proste. Wystarczy udać się do Sądu i zobaczyć czy w księdze wieczystej jest jakiś wpis na rzecz elektrowni. Powinna to być np. służebność, czyli prawo do postawienia słupów na Pani ziemi. W 90 % przypadków Elektrownie takiego prawa nie posiadają i de facto słup nie ma prawa stać tam gdzie stoi. Gdy poczynimy ten pierwszy krok możemy zastanowić się poważnie z wystąpieniem o wypłatę odszkodowania. Należy pamiętać, że z żądaniem takim może wystąpić właściciel, który nie wyraził zgody na budowę słupa, jak i ten, który zgodę wyraził, lecz nie otrzymał stosownej zapłaty. Nie można żądać odszkodowania, kiedy pomiędzy Panią a elektrownią nie istnieje porozumienia, co do korzystania z Nieruchomości, czyli w takim przypadku, kiedy podpisała Pani zgodę na odpłatne korzystanie z ziemi. Powyższe twierdzenia uznał Sąd Najwyższy (II CK 61/05). Ważną kwestią jest to, że żądanie odszkodowania przedawnia się po 10 latach. Jeżeli słup stoi u Pani od 1970 r., to można żądać odszkodowania 10 lat wstecz, czyli za okres, od 2000 r., ale i to będzie tworzyło niezłą sumę. Oprócz żądania odszkodowania dobrym posunięciem jest uregulowanie zasad postępowania z Elektrownią w postaci umowy. Może Pani wybrać umowę dzierżawy, najmu ale właściciele najczęściej żądają zawarcia służebności przesyłu, oczywiście odpłatnie. Jeżeli Elektrownia jest ku temu niechętna powinno się skierować sprawę do sądu i na mocy wyroku sądowego Elektrownia będzie musiała taką umowę podpisać. Od tego momentu wyraża Pani zgodę na to że słup będzie stał na działce ale w zamian Elektrownia musi płacić za to stosowny czynsz. Istnieje również inna droga w sporze z Elektrownią. Można wystąpić o wykupienie części Nieruchomości, na której stoją słupy, jeżeli urządzenia przesyłowe są więcej warte niż zajęta nieruchomość bądź słupy uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z Nieruchomości np. kiedy właściciel chciałby wybudować dom na tej Nieruchomości a słupy to w ewidentny uniemożliwiają. Możliwości odszkodowawczych jest jeszcze kilka np. kiedy udowodni Pani że słupy przesyłowe pogarszają Pani zdrowie. Możemy również pomijając wszelkie aspekty odszkodowawcze żądać usunięcia słupa, jeżeli nie wyraziliśmy zgody na jego postawienie i nie ważne jest czy budowa przebiegała zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub zezwoleniem budowlanym ponieważ nie mają one wpływu na uprawnienie przez Elektrownię do korzystania z naszej Nieruchomości.

Pozdrawiam

Leszek Poręba

Dane kontaktowe