Nieznajomość prawa szkodzi. Porady prawne On-line Leszek Poręba

Kliknij i zamów poradę!Obecnie jestem w ciężkiej sytuacji finansowej.Chciałbym wystąpić na drogę sądową w mojej sprawie o wysokie odszkodowanie ale nie stać mnie na wniesienie niezbędnych opłat sądowych a co tu dopiero mówić o opłaceniu Adwokata.Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?Nadmienię, że sprawa ma związek z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.

Nie ulega wątpliwości że wystąpienie z pozwem o zasądzenie odszkodowania będzie się wiązało z niemałymi kosztami sądowymi, zwłaszcza wtedy kiedy kwota dochodzonych roszczeń jest znaczna. Początek procesu wiąże się z wniesieniem opłaty sądowej od pozwu, której wysokość jest zależna od kwoty wyjściowej a poza tym pomoc prawna w postaci reprezentacji sądowej przez Adwokata czy też Radcę Prawnego generuje dalsze koszty początkowe. Kodeks postępowania Cywilnego daje możliwość bezpłatnej pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika osobom będącym w trudnej sytuacji majątkowej. W Pana sytuacji najlepszym wyjściem będzie złożenie do sądu wniosku o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych. Musi jednak Pan wykazać ciężką sytuację materialną i to że wniesienie opłaty sądowej będzie się wiązało z ciężkim uszczerbkiem finansowym dla Pana i rodziny. To samo tyczy się osób prawnych.

Jeżeli Sąd zwolni Pana z kosztów to dodatkowo może się Pan starc o ustanowienie pełnomocnika dla Pana w osobie Radcy lub Adwokata. Zgodnie z przepisami procedury cywilnej strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli Sąd uzna udział Adwokata lub Radcy Prawnego za niezbędny (sprawa skomplikowana) to może mieć Pan pełnomocnika nie ponosząc kosztów.

Należy pamiętać, iż mimo iż sąd ustanowił dla Pana zastępcę procesowego, to nie oznacza to, że w razie przegranej nie będzie Pan obowiązany do zwrotu kosztów procesowych przeciwnikowi.

Dane kontaktowe