Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaChciałbym założyć jednoosobową działalność gospodarczą. O czym powinienem pamiętać?

Jerzy

Aby założyć działalność gospodarczą należy udać się do gminy, w której ma Pan miejsce zamieszkania i złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Złożenie wniosku jest nieodpłatne, a sam wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki lub ze strony Pana gminy. Wniosek o wpis jest również zgłoszeniem do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego jak i zgłoszeniem do naczelnika urzędu skarbowego. Potrzebne będzie Panu jeszcze firmowe konto bankowe. Choć ustawa nie wymaga obowiązku posiadania firmowego konta to w praktyce bardzo się ono przydaje. Warto się jeszcze zastanowić nad wyborem formy opodatkowania i wybrać tę najbardziej optymalną. Działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach ogólnych (stawki 18% i 32%), ale można też wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) lub podatek według jednolitej 19% stawki. Formę opodatkowania dobrze jest skonsultować z doradcą podatkowym bądź z innym przedsiębiorcą, który prowadzi podobną do naszej działalność.

Dane kontaktowe