Prawo jest po Twojej stronie. Porady prawne On-line Leszek PorębaJakie środki ochrony prawnej przysługują w przypadku zakupu podrobionego towaruZakup podrobionego towaru łączy się z wymierną starta finansową, zwłaszcza jeżeli zapłaciliśmy jak za oryginał. Ustrzec się przed takimi sytuacjami prewencyjnie możemy na kilka sposobów:

- zakup produktu od producenta lub od licencjonowanego sklepu

- zakup produktu od zaufanego sprzedawcy z wypracowaną pozycją na rynku

- sprawdzenie towaru przed jego zakupem

Sytuacja wygląda nieco gorzej z punktu widzenia kupującego jeżeli towar jest używany i pochodzi od osoby prywatnej. W przypadku kiedy sprzedaż miała miejsce na portalu aukcyjnym zawsze można skorzystać z programów ochrony kupującego. Znaczący problem może pojawić się kiedy towar nabyliśmy bez żadnej umowy albo z ogłoszenia.

Uprawnienia kupującego w przypadku niezgodności towaru z umową (ofertą)

-relacja sprzedający (przedsiębiorca)-konsument (osoba fizyczna)- sprzedaż na odległość:

- możliwość odstąpienia od umowy i zwrot towaru bez podania przyczyny- Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jest to najszybsza droga do odzyskania pieniędzy.

- Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jest to silniejsze uprawnienie, jednak możemy z niego skorzystać w przypadku gdy od umowy nie odstąpiliśmy. Jeżeli towar jest podrobiony w sposób łatwy do wykazania możemy zwrócić się do sprzedawcy o wymianę podróbki na towar oryginalny. Jeżeli sprzedawca będzie oporny pozostaje powództwo cywilne o wydanie rzeczy. Należy pamiętać o środkach dowodowych tj. zachowanie oferty sprzedaży i wszystkiego co potwierdza, że przedmiotem umowy był produkt oryginalny. W powyższej sytuacji sprzedawca w przypadku przegranej będzie musiał zakupić produkt oryginalny i go nam wydać

- Jeżeli mamy dowody na to, że sprzedający wiedział o tym że rzecz sprzedana nie jest oryginalna a oferuje ją jako oryginał możemy zgłosić sprawę karną o oszustwo lub próbę oszustwa.

Jeżeli zaś chodzi o sprzedaż pomiędzy osobami prywatnymi to dysponujemy tutaj uprawnieniami wynikającymi z rękojmi przy sprzedaży. Możemy domagać się wymiany rzeczy na wolną od wady. Należy pamiętać , że takie roszczenie trzeba zgłosić w ciągu miesiąca od wyrycia wady jednak nie później niż do roku od wydania rzeczy. Ewentualnie pozostaje wytoczenie sprawy karnej.

Reasumując poza uprawnieniami wynikającymi z ustaw należy pamiętać o dochowaniu pewnych aktów staranności:

-zapisanie lub sfotografowanie oferty sprzedaży

- przechowywanie korespondencji mailowej lub listownej

- przechowywanie dowodów zakupów

Generalnie przed oszustwami chroni nas zdrowy rozsądek. Jeżeli rzecz jest nadzwyczaj tania to powinno wzbudzić naszą ostrożność i jest to główna broń oszustów. Tracimy uprawnienia jeżeli wiedzieliśmy że kupujemy podróbkę a dowodem na to jest zazwyczaj argument, że jeżeli dany produkt kosztuje dajmy na to 1000 zł a ktoś go nam oferuje za 100 i jest to łatwe do ustalenia to zawsze możemy otrzymać zarzut działania ze świadomością zakupu podróbki.

Dane kontaktowe